1. Để tra cứu các khoản thu đăng ký từ hệ thống www.online.ueh.edu.vn xem tại đây
2. Để tra cứu quá trình giao dịch các khoản đóng học phí, các khoản thu khác xem tại Tab "Quá trình giao dịch" dưới đây
3. Để tra cứu tình trạng học phí: Xem tại tab "Quá trình đóng học phí" dưới đây

SINH VIÊN
MSSV
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
Đợt thi
v
SBD
HỌC VIÊN NGOÀI
CMND
Tìm kiếm
STT
Số phiếu
Loại giao dịch
Mã giao dịch
Ngày giao dịch
Số tiền
Nội dung
Chưa có phiếu thu
       
Năm học:
v
Hệ:
v
Khóa:
v
Lớp:
v
Xem
Tải xuống
Mã SV:
Tìm kiếm

Lưu ý: Sinh viên học BDSĐH đã trúng tuyển đầu vào sử dụng MSSV của khóa trúng tuyển

STT
Lớp
Mã sinh viên
Họ
Tên
Ngày sinh
Nợ đầu kỳ
Đã đóng
Nợ HP hiện tại
 
 
Nhấn [xem thông tin] để hiển thị dữ liệu
          
(Click vào dấu để xem chi tiết)