• Thông báo đợt 3 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường Thông báo đợt 3 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường (26/02/2019)

  Căn cứ vào yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường.....

 • Thông báo V/v hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học Thông báo V/v hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học (20/02/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí và BHYT đợt 2 năm 2019 như sau:

 • Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 (18/02/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc tháng 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các đơn vị cung cấp thuốc quan tâm gửi báo giá theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau:...

 • Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 Thông báo V/v hoàn trả học phí năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học theo học chế tín chỉ đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 1 năm 2019 như sau:

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho SV hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy HKĐ năm 2019 đợt 1 (16/01/2019)

  Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT và số 23/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...