• Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 1 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 1 (18/09/2017)

  Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 2612/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 và của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 đợt 1....

 • Thông báo v/v đóng học phí giai đoạn 3 lớp Luật Kinh tế tại Bến Tre - Đợt 1, năm 2017 Thông báo v/v đóng học phí giai đoạn 3 lớp Luật Kinh tế tại Bến Tre - Đợt 1, năm 2017 (18/09/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo học viên lớp Luật kinh tế tại Bến Tre - Đợt 1, năm 2017 về việc nộp học phí giai đoạn 3 như sau:

 • Thông báo v/v nhận phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp hệ ĐHCQ HKĐ 2017 Thông báo v/v nhận phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp hệ ĐHCQ HKĐ 2017 (13/09/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp, Phòng Tài chính - Kế toán mời Ban cán sự lớp các khóa 39, 40, 41, 42 hệ ĐHCQ, đến nhận tiền phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2017 như sau:

 • Thông báo v/v triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với hệ VLVH Thông báo v/v triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với hệ VLVH (11/09/2017)

  Nhắm tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong việc đăng ký và thực hiện thanh toán các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo...

 • Thông báo V/v nộp học phí đợt 3 của học viên khóa EMBA năm 2016 Thông báo V/v nộp học phí đợt 3 của học viên khóa EMBA năm 2016 (05/09/2017)

  Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017 đối với Hệ Sau đại học;