• Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). (19/04/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí HKĐ năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ đợt 2 Thông báo v/v hoàn trả học phí HKĐ năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ đợt 2 (11/04/2017)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt....

 • Thông báo v/v nộp học phí nhập học (kỳ 1) của hệ Nghiên cứu sinh năm 2017 - Đợt 1 Thông báo v/v nộp học phí nhập học (kỳ 1) của hệ Nghiên cứu sinh năm 2017 - Đợt 1 (07/04/2017)

  Căn cứ Quyết định số 4383/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với Hệ Sau đại học;

 • Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Máy chiếu (Projector) cho (phòng máy âm thanh cơ sở H). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 8 v/v mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. Thông báo đợt 8 v/v mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây