Thông báo v/v đóng học phí kỳ đầu năm 2018 của các khóa hệ LTĐH-CQ và VB2-CQfacebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com