Thông báo v/v đóng học phí học kỳ giữa năm 2018 của các khóa hệ Đại học chính quy và Chương trình cử nhân CLCfacebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com