Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2018 của các khóa hệ Liên thông đại học và Văn bằng 2 chính quyfacebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com