Thông báo đợt 21 v/v thay mái tole và trần thạch cao

        Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mời các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công thay mái tole và trần thạch cao tại địa chỉ 1A Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 15/11/2017

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Phòng Cơ sở vật chất (Phòng A.216)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com