Thông báo đợt 22 v/v mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh.

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có như cầu mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) dùng cho phòng máy âm thanh. Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 06/11/2017

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Phòng Cơ sở vật chất (Phòng A.216)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com