Thông báo đợt 03 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá dịch vụ theo nội dung sau đây:

          Địa điểm: 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

          Nội dung dịch vụ yêu cầu:

- Đường truyền Internet Leased Line;

- Tốc độ trong nước 50Mbps;

- Tốc độ quốc tế 2Mbps.

          Thời gian nhận: Từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 05/3/2019

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

         Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com