Thông báo đợt 05 năm 2019 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng tại các cơ sở của Trường

       Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu phun thuốc diệt côn trùng cho toàn Trường năm 2019Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đâyFile đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

         Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com