• Thông báo V/v chi trả tiền nhập học K44 có phát sinh số dư và HTHP đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ, VB2, LTĐH tín chỉ Thông báo V/v chi trả tiền nhập học K44 có phát sinh số dư và HTHP đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ, VB2, LTĐH tín chỉ (04/09/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc chi trả tiền nhập học khóa 44 hệ ĐHCQ có phát sinh số dư và hoàn trả học phí đợt 5 năm 2018 các khóa hệ ĐHCQ (từ khóa 43 trở về trước), Văn bằng 2, Liên thông đại học như sau:

 • Thông báo đợt 20 v/v chào hàng máy in màu cho Văn phòng Trường Thông báo đợt 20 v/v chào hàng máy in màu cho Văn phòng Trường (04/09/2018)

  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp máy in màu. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới máy in màu cho Văn Phòng Trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo V/v hoàn tất nộp HP nhập học và đăng ký nộp HP trước nhiều kỳ của sinh viên hệ ĐHCQ, chương trình CQ-CLC, ISB khóa 44 Thông báo V/v hoàn tất nộp HP nhập học và đăng ký nộp HP trước nhiều kỳ của sinh viên hệ ĐHCQ, chương trình CQ-CLC, ISB khóa 44 (15/08/2018)

  Căn cứ theo phương án nộp học phí đã đăng ký khi nhập học của các sinh viên; Căn cứ theo phương án nộp trước học phí nhiều kỳ của Trường; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khóa 44 về việc nộp học phí bổ sung và đăng ký nộp học phí trước nhiều học kỳ, cụ thể như sau: ...

 • Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 Quyết định về việc quy định mức thu phí nội trú Ký túc xá - Nhà khách UEH năm học 2018 - 2019 (03/08/2018)

  Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học...

 • Thông báo đợt 19 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2018 (T7-T12) Thông báo đợt 19 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2018 (T7-T12) (30/07/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2018 (từ tháng 7 đến tháng 12/2018) như sau: