• Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng Tài chính - kế toán ngày 17/11/2017 Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng Tài chính - kế toán ngày 17/11/2017 (13/11/2017)

    Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Tài chính - Kế toán sẽ tổ chức cho toàn bộ viên chức của phòng tham dự hội nghị phổ biến Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán chủ trì vào ngày 17/11/2017.

  • Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 2 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 2 (13/11/2017)

    Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 2611/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2017 và của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 đợt 2....

  • Thông báo đợt 22 v/v mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. Thông báo đợt 22 v/v mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. (01/11/2017)

    Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây:

  • Thông báo đợt 21 v/v thay mái tole và trần thạch cao Thông báo đợt 21 v/v thay mái tole và trần thạch cao (31/10/2017)

    Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công thay mái tole và trần thạch cao tại địa chỉ 1A Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây:

  • Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2018 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2018 (26/10/2017)

    Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2018,