• Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 (02/11/2018)

  Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) UEH năm 2019, trưởng tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô....

 • Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ HKĐ năm học 2018 Thông báo V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ HKĐ năm học 2018 (25/10/2018)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp, Phòng Tài chính - Kế toán mời Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ, đến nhận tiền phụ cấp trách nhiệm học kỳ đầu năm học 2018 như sau:..

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa Chương trình Cử nhân chất lượng cao (22/10/2018)

  Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2019...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quy (22/10/2018)

  Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2019...

 • Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa hệ LTĐH chính quy và VB2 Thông báo v/v đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa hệ LTĐH chính quy và VB2 (22/10/2018)

  Căn cứ Quyết định số 2879/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2019...