• Thông báo đợt 03 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH Thông báo đợt 03 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH (25/01/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giáphải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu và mẫu mã theo bảng dưới đây:

 • Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 Thông báo v/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 40, 41, 42, 43 hệ ĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 (19/01/2018)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - CÔng tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp,.....

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 1 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 1 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học) (19/01/2018)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt,...

 • Thông báo v/v chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 3 Thông báo v/v chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 3 (18/01/2018)

  Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 2911/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 12 thang 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy...

 • THÔNG BÁO V/v nộp học phí đợt 4 - thực hiện luận văn của học viên cao học khóa 26 THÔNG BÁO V/v nộp học phí đợt 4 - thực hiện luận văn của học viên cao học khóa 26 (17/01/2018)

  Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2018 đối với Hệ Sau đại học;