• Thông báo đợt 17 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng năm 2018 Thông báo đợt 17 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng năm 2018 (12/07/2018)

  Thực hiện công tác phun thuốc diệt côn trùng toàn trường năm 2018. Trạm Y tế xin báo giá phun thuốc diệt côn trùng như sau:

 • Thông báo đợt 16 v/v chào giá thuốc 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo đợt 16 v/v chào giá thuốc 6 tháng cuối năm 2018 (12/07/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá bán thuốc 6 tháng cuối năm 2018 - UEH. Kính mời các nhà cung cấp thuốc cho báo giá theo nội dung sau đây...

 • Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2018 Thông báo v/v chi trả học bổng HTHT và KKHT cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2018 (11/07/2018)

  Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

 • Thông báo đợt 15 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo đợt 15 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm 2018 (28/06/2018)

  Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp "Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh hàng tháng" trong 6 tháng cuối năm 2018. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 4 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2) Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2018 đợt 4 (ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2) (15/06/2018)

  Căn cứ danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận nhận lại tiền học phí đợt 4 năm 2018;...