• Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (12/01/2017)

  Kính gửi: Các đơn vị chăm sóc cây cảnh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (cơ sở A 59c Nguyễn Đình Chiểu, phường 6. Q3; Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Q10). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 1 năm 2017 về việc mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017 Thông báo đợt 1 năm 2017 về việc mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017 (05/01/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho các bộ giáo viên và người thân năm 2017. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây:

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM Thông báo v/v nộp học phí học kỳ đầu năm 2017 của hệ VLVH các khỏa tuyển sinh từ năm 2016 (tín chỉ) tại TP.HCM (27/12/2016)

  Căn cứ quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với hệ VLVH

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 1 hệ VLVH các khóa tuyển sinh 2016 đợt 3 (tín chỉ) tại Vĩnh Long Thông báo v/v nộp học phí đợt 1 hệ VLVH các khóa tuyển sinh 2016 đợt 3 (tín chỉ) tại Vĩnh Long (27/12/2016)

  Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với hệ VLVH

 • Thông báo đợt 54 năm 2016 v/v chào giá camera cho các đơn vị trong trường Thông báo đợt 54 năm 2016 v/v chào giá camera cho các đơn vị trong trường (22/12/2016)

  Kính gửi: Các đơn vị lắp đặt Camera, thiết bị Camera Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu gắn mới Camera tại Thư viện (279 Nguyễn Tri Phương).