Thông báo đợt 45 v/v chào giá máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo bảng đính kèm và được cung cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

           Thời gian nhận: Từ ngày 26/9/2016 đến hết ngày 01/10/2016

          Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com