Thông báo đợt 46 về việc chào giá thiết bị tin học xây dựng hệ thống mạng không dây

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới thiết bị tin học xây dựng hệ thống mạng không dây của Trường . Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây

         Tên dự án: Mua sắm mới thiết bị mạng quản lý tập trung Controller

         Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

         Nội dung tóm tắt gói thầu như sau:


STT

Tên gói thầu

ĐVT

SL

Đặc tính kỹ thuật

Yêu cầu bảo hành

Các yêu cầu khác

1

Mua sắm mới thiết bị mạng quản lý tập trung Controller 

Bộ

01

1/Đặc tính kỹ thuật                                    Nguồn:

220 watt internal power supply

100 – 250V AC Universal, IEC 320 connector

Kích thước:

1RU: 35.52 cm (L), 43.18 cm (W), 4.39 cm (H)

Trọng lượng: 14 lbs (6.37 kilograms)

Số cổng mạng:

2 ports, auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps, RJ-45

Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ: 41°F (5°C) – 104°F (40°C)

2/ Hiệu suất thiết bị

Số lượng AP quản lý: Hỗ trợ mở rộng quản lý tối đa 500 AP

WLANs (BSSIDs): 1024

Số lượng kết nối đồng thời: Up to 10,000

3/Các ứng dụng

Hotspot: WISPr

Guest Access: Hỗ trợ

Captive Portal: Hỗ trợ

Mesh: Hỗ trợ

Voice: 802.11e/WMM, U-APSD, Tunneling to AP

4/ Kiến trúc mạng:

IP: IPv4, IPv6, dual-stack

VLANs: 802.1Q (1 per BSSID), dynamic VLAN

Redundancy: 1+1 with auto-synchronization

DHCP Server: Hỗ trợ

5/ Quản lý

Cấu hình: Giao diện web, Command line, Phần mềm quản lý từ xa, SNMP v1, v2, v3

AAA: RADIUS (primary and backup)

Tự động dò tìm AP: L2 or L3 auto-discovery,

Auto-software upgrade, Automatic channel and power optimization.

Client Provisioning: Zero-IT, Auto proxy configuration

Wireless Packet Capture: RADIUS (primary and backup)

6/ Bảo mật

Các chuẩn hỗ trợ: WPA, WPA2, 802.11i

Xác thực: 802.1X, MAC address

Mã hóa: WEP, TKIP, AES, Dynamic Pre-Shared Key

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu xác thực: Tích hợp cơ sở dữ liệu up to 10,000 users, Hỗ trợ cơ sở dữ liệu bên ngoài: RADIUS, LDAP, Active Directory.

Quản lý truy cập: L2 (MAC address-based), L3/4 (IP and Protocol based), L2 client isolation, Management interface access control, Time-based WLANs.

Phát hiện tấn công trái phép (WIDS): Rogue AP detection, DoS attack prevention, Evil-twin/AP spoofing detection, Ad hoc detection, Password guessing protection

7/ Hỗ trợ đa phương tiện và quản lý dịch vụ

Chuẩn 802.11e/WMM: Hỗ trợ

Phân loại phần mềm (Software Queues): Trên mỗi luồng dữ liệu và trên mỗi người dùng

Phân loại luồng dữ liệu (Traffic Classification): Tự động.

Giới hạn tốc độ truy cập (Rate Limiting): Hỗ trợ.

Ưu tiên WLAN (WLAN Prioritization): Hỗ trợ

Cân bằng tải người dùng: Tự động

Bảo hành 12 tháng

1/Cung cấp giấy chứng nhận C/O, C/Q , CQ ghi rõ      tên chủ đầu tư:      Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

2/ Khi tham gia thầu: nhà thầu phải có thư hỗ trợ của chính hãng.

 

 

        Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tài chính - Kế toán (phòng A.009)

        Thời gian phát hành: Từ 08g00 ngày 28/9/2016 đến 08g00 ngày 07/10/2016

        Thời điểm mở thầu: 08g30 ngày 07/10/2016

        Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Tài chính - Kế toán (phòng A.009)facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com