Thông báo đợt 53 năm 2016 v/v chào giá thuốc y tế

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua thuốc cho CBVC, sinh viên trong trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 22/12/2016 đến hết ngày 29/12/2016

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com