Thông báo đợt 1 năm 2017 về việc mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017

        Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho các bộ giáo viên và người thân năm 2017. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây

        Tên gói thầu: Bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017

        Dự án: Bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017

        Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

        Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Tài chính - Kế toán (phòng A.009)

        Thời gian phát hành: 14g00 ngày 06/01/2017 đến 14g00 ngày 13/01/2017

        Thời điểm mở thầu: 14g30 ngày 13/01/2017

        Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Tài chính - Kế toán (phòng A.009)


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com