Thông báo đợt 7 v/v chào hàng gói thầu cung cấp các thiết bị sửa chữa thay thế tại các cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua các thiết bị vệ sinh, ống nước, ổ khóa và một số các hạng mục khác sửa chữa thay thế tại các cơ sở. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 30/3/2017 đến hết ngày 09/4/2017

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com