Thông báo đợt 13 v/v chào hàng mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1).

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn Văn Thủ Q.1). Kính mời các nhà cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 22/5/2017 đến hết ngày 27/5/2017

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com