Thông báo đợt 03 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cu giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 25/01/2018 đến hết ngày 29/02/2018

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com