Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com