Thông báo v/v đóng học phí học kỳ cuối năm 2019 của các khóa hệ Đại học chính quyfacebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com