Hình minh họa

        Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mới các dơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp mới tổng đài điện thoại. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong file đính kèm           Thời gian nhận: Từ ngày 16/04/2015 đến hết ngày 21/04/2015         Hình thức nhận: Phiếu chào giá (theo mẫu ms-01 và ms-03) có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về: Phòng Quản trị - Thiết bị (Phòng A.212)Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhSố 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Min ...

Hình minh họa

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015Những thay đổi trong quy chế chi tiêu nội bộ 2015 ...