Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có như cầu mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) dùng cho phòng máy âm thanh. Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 06/11/2017         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Phòng Cơ sở vật chất (Phòng A.216)Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình ...