Hình minh họa

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu làm mới ách, kệ sắt cho phòng Quản lý Đào tạo tại chức. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây: (File đính kèm)           Thời gian nhận: Từ ngày 27/6/2016 đến hết ngày 28/8/2016          Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. ...

Hình minh họa

- Mẫu đăng ký lựa chon quyền lợi tham gia Bảo hiểm sức khỏe- Phụ lục tóm tắt quyền lợi bảo hiểm- Phụ lục tỷ lệ chi trả bảo hiểm thương tật, tàn tật vĩnh viễn- Mẫu giấy yêu cầu bồi thường- Hệ thống bệnh viện được chấp nhận thanh toán BH sức khỏe Bảo Việ ...