Hình minh họa

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới thiết bị, vật tư gắn Camera hồng ngoại tại cơ sở A. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm ...

Hình minh họa

- Mẫu đăng ký lựa chon quyền lợi tham gia Bảo hiểm sức khỏe- Phụ lục tóm tắt quyền lợi bảo hiểm- Phụ lục tỷ lệ chi trả bảo hiểm thương tật, tàn tật vĩnh viễn- Mẫu giấy yêu cầu bồi thường- Hệ thống bệnh viện được chấp nhận thanh toán BH sức khỏe Bảo Việ ...