Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá bán thuốc 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các nhà cung cấp thuốc cho báo giá theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 23/02/2019         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Min ...

Hình minh họa

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 ...