Hình minh họa

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ...

Hình minh họa

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 ...

Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh thuộc UEH trong 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các nhà cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 17/12/2018         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. ...