Hình minh họa

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có nhu cầu mua một số vật tư nước, linh kiện sửa chữa dùng cho các đơn vị trong trường. Kinh mới các nhà cung cấp quan tâm về thông tin chào giá với các tiêu chuẩn, số lượng theo thông báo chào giá đính kèm.                         Thời gian nhận: từ ngày 06/10/2014 đến hết ngày 10/10/2014          Hình thức nhận: Bảng chào giá chi tiết (theo mẫu ms-ch02) có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về:Trường Đại học Kinh tế TP.HCMPhòng Tài chính - Kế toánSố 59C nguyễn Đình chiểu, P.6, Quận 3ĐT: 38222357- Fax: 3824668 ...

Hình minh họa

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMSố: 83/TB-ĐHKT-TCKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTP.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 10 năm 2014  THÔNG BÁO V/v nộp học phí kỳ 1 (giai đoạn đại cương) của Hệ Sau Đại học Khóa K242BD (đào tạo theo địa chỉ) Căn cứ quy định mức thu học phí của hệ đào tạo sau đại học theo địa chỉ tuyển sinh đợt 1 năm 2014; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thời gian nộp học phí kỳ 1 (giai đoạn đại cương) của Hệ Sau Đại học Khóa K242BD (lớp Quản lý công hệ Sau đại học tại Bình Định), như sau: 1. Mức nộp học phí: KHÓA NỘI DUNG ...

Hình minh họa

 Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ: xem tại đây ...