Hình minh họa

            Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu mua một số vật tư sơn nước. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo các yêu cầu dưới đây:(File đính kèm)            Thời gian nhận: Từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 02/02/2016           Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấ u niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp ...

Hình minh họa

- Mẫu đăng ký lựa chon quyền lợi tham gia Bảo hiểm sức khỏe- Phụ lục tóm tắt quyền lợi bảo hiểm- Phụ lục tỷ lệ chi trả bảo hiểm thương tật, tàn tật vĩnh viễ ...

Hình minh họa

Các nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 (so với năm 2015) ...