Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá bán thuốc 6 tháng cuối năm 2018 - UEH. Kính mời các nhà cung cấp thuốc cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 12/07/2018 đến hết ngày 19/07/2018         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Mi ...

Hình minh họa

Danh sách sinh viên được nhận học bổng HKĐ năm 2018Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng TMCP Phương Đông ...