Hình minh họa

Danh sách sinh viên nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toánDanh sách sinh viên nhận tiền qua tài khoản cá nhân ...

Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá dịch vụ theo nội dung sau đây:          Địa điểm: 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM          Nội dung dịch vụ yêu cầu: - Đường truyền Internet Leased Line; - Tốc độ trong nước 50Mbps; - Tốc độ quốc tế 2Mbps.           Thời gian nhận: Từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 05/3/2019         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán ...

Hình minh họa

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018 ...