Hình minh họa

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm          Thời gian nhận: Từ ngày 19/4/2017 đến hết ngày 24/4/2017         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. ...

Hình minh họa

Danh sách sinh viên nhận tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toánDanh sách nhận tiền qua tài khoản cá nhân ...

Hình minh họa

Nội dung điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 Phụ lục 4: Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm ...