Hình minh họa

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 6/2015) như sau:          Danh mục chào hàng (Nhấp vào từng danh mục để xem chi tiết):1.      Văn phòng phẩm2.      Dụng cụ vệ sinh3.      Thiết bị tin học4.      Thiết bị điện5.      In ấn các biểu mẫu6.      Sửa chữa, bảo trì máy chiếu7.      Nạp mực, sửa chữa, bảo trì máy photocopy8.      Nạp mực, sửa chữa, bảo trì máy in9.      Sửa chữa, bảo trì máy lạnh10.    Sửa chữa máy lọc nước nóng lạnh11.    Nước uống ...

Hình minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Số:  91/TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 11  năm 2014 THÔNG BÁO V/v nhận học bổng khuyến khích học tập hệ ĐHCQ khóa 36, 37, 38, 39 học kỳ cuối năm 2014 (xét theo kết quả HK đầu năm 2014) và học bổng bổ sung học kỳ đầu năm 2014 (xét theo kết quả HK cuối năm 2013) khóa 38   Căn cứ Quyết định số 3194/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 03 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 3242/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 13 tháng 10 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường ...

Hình minh họa

 Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ: xem tại đây ...