Hình minh họa

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có nhu cầu mua một số vật tư nước, linh kiện sửa chữa dùng cho các đơn vị trong trường. Kinh mới các nhà cung cấp quan tâm về thông tin chào giá với các tiêu chuẩn, số lượng theo thông báo chào giá đính kèm.                         Thời gian nhận: từ ngày 06/10/2014 đến hết ngày 10/10/2014          Hình thức nhận: Bảng chào giá chi tiết (theo mẫu ms-ch02) có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về:Trường Đại học Kinh tế TP.HCMPhòng Tài chính - Kế toánSố 59C nguyễn Đình chiểu, P.6, Quận 3ĐT: 38222357- Fax: 3824668 ...

Hình minh họa

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Số: 65/TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 09  năm 2014   THÔNG BÁO V/v hoàn trả học phí các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ tập trung, Liên thông, Văn bằng 2) theo học chế tín chỉ đợt 3 năm 2014            Căn cứ đơn rút học phí học phần được duyệt  của phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, phòng Tài chính – Kế toán thông báo đến những sinh viên có tên trong danh sách (theo danh sách đính kèm) về việc nhận lại ...

Hình minh họa

 Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ: xem tại đây ...