Hình minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Số:  137/TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 01  năm 2015 THÔNG BÁO V/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2014 và học kỳ cuối 2013, học kỳ đầu 2014 (bổ sung)   Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ...

Hình minh họa

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 6/2015) như sau:          Danh mục chào hàng (Nhấp vào từng danh mục để xem chi tiết):1.      Văn phòng phẩm2.      Dụng cụ vệ sinh3.      Thiết bị tin học4.      Thiết bị điện5.      In ấn các biểu mẫu6.      Sửa chữa, bảo trì máy chiếu7.      Nạp mực, sửa chữa, bảo trì máy photocopy8.      Nạp mực, sửa chữa, bảo trì máy in9.      Sửa chữa, bảo trì máy lạnh10.    Sửa chữa máy lọc nước nóng lạnh11.    Nước uống ...