Hình minh họa

          Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh mua mới bàn, tủ đựng hồ sơ. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây (File đính kèm).          Thời gian nhận: Từ ngày 22/05/2015 đến hết ngày 27/05/2015          Hình thức nhận: Phiếu chào giá (theo mẫu mẫu số 01 và mẫu số 03) có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về: Phòng Quản trị - Thiết bị (Phòng A.212)Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhSố 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Min ...

Hình minh họa

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Số:…12…/TB-ĐHKT-TCKT                                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2015   THÔNG BÁO V/v chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban cán sự lớp các khóa 37, 38, 39, 40 hệ ĐHCQ Học kỳ cuối năm học 2014              Phòng Tài chính - Kế toán mời Ban cán sự lớp các khóa 37,38,39,40 hệ ĐHCQ, đến nhận tiền phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2014. (Danh sách đính kèm)             Thời gian: từ ngày 01/6/2015 đến ngày 01/8/2015 Buổi sáng: 7:30 đến 11:30 (thứ Hai đến thứ Sáu) Buổi chiều: 13:30 đến 16:30 (thứ Hai đến ...