Hình minh họa

          Trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh vách ngăn nhà vệ sinh tại cơ sở B. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng sau đây:(File đính kèm)           Thời gian nhận: Từ ngày 31/07/2015 đến hết ngày 04/08/2015           Hình thức nhận: Phiếu chào giá (theo mẫu mẫu số 01 và mẫu số 03) có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá và gửi về: Phòng Cơ sở - Vật chất (Phòng A.212)Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh         Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí ...