Hình minh họa

        Thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) của trường năm 2015 với yêu cầu xây dựng 1 quy chế phù hợp với điều kiện tự chủ hoàn toàn và nhận được sự đồng thuận từ GV-CBVC trong trường; Trường tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 1) từ quý Thầy, Cô nhằm hoàn chỉnh, bổ sung QCCTNB hiện nay ...

Hình minh họa

   - Tên bên mời thầu: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH   - Tên gói thầu: "Đầu tư máy móc, thiết bị mạng truyền thông năm 2014"   - Tên dự án: "Mua sắm máy móc, thiết bị mạng truyền thông năm 2014"   - Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2014 loại 490-502 (Kinh phí không thường xuyên - hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất).   - Hình thức đầu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường.   - Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08g00 ngày 21 tháng 11 năm 2014 (Từ lúc 08g đến 16g hằng ngày) đến trước 08g00 ngày 28 tháng 11 năm 2014.   - Địa chỉ phát hành: Phòng Quản trị - Thiết bị (Phòng A.212), Trường ...

Hình minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Số:  91/TB-ĐHKT-TCKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 11  năm 2014 THÔNG BÁO V/v nhận học bổng khuyến khích học tập hệ ĐHCQ khóa 36, 37, 38, 39 học kỳ cuối năm 2014 (xét theo kết quả HK đầu năm 2014) và học bổng bổ sung học kỳ đầu năm 2014 (xét theo kết quả HK cuối năm 2013) khóa 38   Căn cứ Quyết định số 3194/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 03 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 3242/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 13 tháng 10 năm 2014  của Hiệu trưởng Trường ...

Hình minh họa

Để phục vụ công tác lập dự toán ngân sách hoạt động năm 2015, Trường thông báo đến các đơn vị về việc lập dự toán kinh phí hoạt động năm 2015 như sa ...