UEH
Thứ ba, ngày 11/06/2024

Căn cứ theo danh sách của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Xem thêm

Thứ hai, ngày 27/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ hai, ngày 27/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ tư, ngày 22/05/2024

Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho viên chức và người thân năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ hai, ngày 13/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2024 hệ Liên thông Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy; Xem thêm

Thứ hai, ngày 13/05/2024

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2024 hệ Đại học chính quy; Xem thêm

Thứ ba, ngày 26/03/2024

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng đại học về việc quy định mức thu học phí học kỳ giữa năm 2024 Đại học chính quy;... Xem thêm

Thứ hai, ngày 25/03/2024

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024; Quyết định số 358 và 359/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 22/01/2024; Quyết định số 778 và 779/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 13/3/2024 Xem thêm

Thứ hai, ngày 29/01/2024

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu sửa chữa gạch ốp tường nhà vệ sinh tại cơ sở B. Địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh Xem thêm

Thứ hai, ngày 29/01/2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Trung tâm Giáo dục thể chất thuộc UEH. Xem thêm