UEH
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt máy sấy tay tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu dưới đây, khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ hai, ngày 05/06/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu thay thế module màn hình LED ngoài trời cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo yêu cầu dưới đây, khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:... Xem thêm

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2023 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2023 đối với Hệ Đại học Vừa làm vừa học; Xem thêm

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bảo trì và thay thế vật tư linh kiện máy phát điện từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 tại các cơ sở thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, một năm bảo trì định kỳ 4 lần vào các tháng 6/2023, tháng 9/2023, tháng 12/2023, tháng 3/2024. Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/05/2023

Căn cứ kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm sức khỏe cho viên chức và người thân năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Xem thêm

Thứ tư, ngày 17/05/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu thiết kế, in ấn, thi công lắp đặt trang trí Công viên tiếng Anh tại cơ sở B thuộc UEH. Xem thêm