UEH

Liên H

Đại học Kinh Tế TP.HCM

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn.

Thông tin liên hệ

Gửi câu hỏi đến chúng tôi