Thông báo đợt 15 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm 2018

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đâyFile đính kèm

          Thời gian nhận: Từ ngày 28/06/2018 đến hết ngày 05/07/2018

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com