Thông báo đợt 04 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị mạng cho UEH

         Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mạng cho các cơ sở của Trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá dịch vụ theo nội dung đình kèm sau đây:

          Yêu cầu chào giá thiết bị mạng

          Thời gian nhận: Từ ngày 07/5/2019 đến hết ngày 11/5/2019

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

        Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com