Thông báo đợt 08 năm 2019 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019

         Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đâyFile đính kèm

           Thời gian nhận: Từ ngày 10/6//2019 đến hết ngày 20/6/2019

          Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

        Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com