Thông báo đợt 10 năm 2019 v/v mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường

          Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường năm 2019Kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đâyFile đính kèm

           Thời gian nhận: Từ ngày 14/6//2019 đến hết ngày 21/6/2019

          Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

            Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

        Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minhfacebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com