Thông báo đợt 52 năm 2016 v/v mời thầu thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở A, D, E, H cho năm 2017


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com