Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng phần ngầm" thuộc dự án "Mở rộng khu giảng đường và văn phòng làm việc - cơ sở B"facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com