Hướng dẫn về công tác tài chính tại UEH dành cho thành viên mới gia nhập UEH

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TẠI UEH

(Dành cho các thành viên mới gia nhập UEH)

 

 

Phòng Tài chính - Kế toán chúc mừng quý Thầy, Cô đã trở thành thành viên của đại gia đình UEH!

Để thuận lợi trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính, phòng Tài chính – Kế toán (P.TC-KT) xin gửi đến quý Thầy, Cô một số nội dung liên quan cần lưu ý như sau:

 

I. GIỚI THIỆU

- UEH quản lý tài chính dựa trên nền 1 hệ thống quản lý tài chính – kế toán tích hợp dữ liệu với các hệ thống quản lý đào tạo, nhân sự, kế hoạch… của UEH;

- Dữ liệu của hệ thống được lấy tự động từ các hệ thống tích hợp hoặc do chính người giao dịch trực tiếp (ví dụ: cá nhân/đơn vị yêu cầu thanh toán…) thực hiện trên hệ thống qua giao diện web www.tckt.ueh.edu.vn và được hướng dẫn bởi các quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa đã ban hành;

- Cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch, chính xác, kịp thời và tính tương tác cao đối với các đối tượng liên quan đến công tác tài chính thông qua các chức năng tra cứu, theo dõi tiến độ xử lý…trên hệ thống.

 

II. MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý

1. Mở tài khoản ngân hàng:

- Toàn bộ thu nhập của quý Thầy/Cô là viên chức của UEH sẽ được chi trả thông qua tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Phương Đông (OCB);

- Quý thầy /cô vui lòng mở tài khoản tại OCB (nếu chưa có tài khoản tại OCB) ở bất kỳ chi nhánh nào của OCB;

- Cung cấp số tài khoản cho P.TC-KT (Liên hệ Ms.Hà Thy, số điện thoại: 08-38222357-224, di động 0908.695.395);

- Đối với các Giảng viên thỉnh giảng: Thầy, Cô có thể cung cấp cho UEH thông tin số tài khoản cá nhân của bất kỳ ngân hàng nào muốn giao dịch.

 

2. Cung cấp mã số thuế thu nhập cá nhân:

- Viên chức của UEH đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu chưa có) hoặc cung cấp mã số thuế TNCN cho P.TC-KT (Liên hệ: Ms.Tuyết Mai, điện thoại: 08-38222357-220, di động: 0908.283.496 );

- Tham khảo các quy trình và thủ tục liên quan đến đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN hàng năm tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/TCKT.QT.08 Đăng ký, kê khai thanh toán thuế  thu nhập cá nhân hàng năm.

 

3. Tra cứu thu nhập, thông tin tạm ứng:

- Tất cả thu nhập (tiền lương, thu nhập UEH, tiền giảng, coi thi, chấm bài, tham gia các hội đồng…), tình hình tạm ứng, thuế TNCN của từng cá nhân đều có thể được tra cứu thông qua chức năng “Tra cứu thu nhập”;

- Tất cả viên chức UEH, giảng viên thỉnh giảng và các cá nhân có phát sinh thu nhập từ UEH đều có thể sử dụng chức năng tra cứu này để đăng nhập và tra cứu thông tin thu nhập cá nhân;

- Sử dụng chức năng “Đăng nhập”, chọn “Lấy thông tin đăng nhập” để hệ thống gửi tên đăng nhập, mật khẩu vào tài khoản email cá nhân do UEH cấp hoặc email khác đã đăng ký trong hệ thống;

- Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu thu nhập tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr.Tâm, điện thoại 08-38222357-225, DĐ: 0939106901;

- Quý Thầy, Cô Thường xuyên tra cứu thu nhập, thông tin tạm ứng, thuế TNCN để phối hợp kiểm tra, tương tác, phản hồi kịp thời cho P.TC-KT khi có thắc mắc cần giải đáp.

 

4. Nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính chủ yếu:

a) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH

- Công tác tài chính UEH được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ được cập nhật hàng năm. Trong Quy chế sẽ có đầy đủ thông tin về các quy định tài chính, các chế độ tiền lương, tiền giảng, phúc lợi, hỗ trợ cho giảng viên, viên chức của UEH;

- Tham khảo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành tại Portal UEH (www.ueh.edu.vn, mục Viên chức UEH)

b) Quy trình hỗ trợ học phí cho giảng viên, viên chức của UEH đi học:

- UEH hỗ trợ cho giảng viên, viên chức quản lý của UEH tham gia học tập, nâng cao trình độ, mức hỗ trợ học phí theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

- Tham khảo thủ tục và quy trình tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/ TCKT.QT.03 Hỗ trợ học phí VC đi học.

b) Quy trình tạm ứng, thanh toán:

 - Tạm ứng, thanh toán tiền cho các hoạt động của Trường (đi công tác, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình và các hoạt động khác);

- Tham khảo quy trình tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/ TCKT.QT.02 Tạm ứng, thanh toán.

c) Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

- Thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu phục vụ cho công việc UEH;

- Tham khảo quy trình tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/ TCKT.QT.07 Mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

 

5. Sử dụng chức năng Kê khai thanh toán:

- Khi cần thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tài chính với P.TC-KT (Đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, quyết toán tạm ứng, kê khai giờ giảng, coi thi, chấm bài….), quý Thầy, Cô sử dụng chức năng Kê khai thanh toán tại địa chỉ www.tckt.ueh.edu.vn để thực hiện ghi nhận nội dung giao dịch, in chứng từ và theo dõi tình trạng xử lý của nghiệp vụ từ hệ thống; Bao gồm:

a) Kê khai thanh toán thu nhập cá nhân

- Kê khai, thanh toán thu nhập cá nhân từ hoạt động đào tạo (giảng dạy, coi thi, chấm thi, hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, các bậc, hệ…) và các hoạt động phục vụ đào tạo, phục vụ quản lý;

- Tham khảo quy trình tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/ TCKT.QT.04 Kê khai thanh toán thu nhập qua dữ liệu điện tử.

b) Kê khai thanh toán đơn vị

          - Kê khai, lập đề nghị thanh toán, tạm ứng, quyết toán tài chính cho các nội dung, công việc mà viên chức UEH được lãnh đạo đơn vị phân công thực hiện.

- Tham khảo quy trình thanh toán tại địa chỉ http://www.tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/ TCKT.QT.12 Kê khai thanh toán đơn vị.

 

- Những nội dung khác, quý Thầy, Cô có thể tham khảo tại trang web của phòng TC-KT http://www.tckt.ueh.edu.vn/.

- Nếu có các thắc mắc, góp ý xin vui lòng gửi email đến địa chỉ tckt-contact@ueh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp:

+ Ông Bùi Quang Hùng – Trưởng phòng (0944.229.119, bqhung@ueh.edu.vn)

+ Ông Trần Hoàng Tâm – Chuyên viên (0939.106.901, tam-tckt@ueh.edu.vn)

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

UEH

 


facebook.com  twitter.com  buzz.yahoo.com  google.com