UEH
Thứ năm, ngày 13/02/2020

Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm Ban cán sự lớp, Trường thông báo Ban cán sự lớp các khóa hệ ĐHCQ về việc nhận phụ cấp trách nhiệm học kỳ cuối năm học 2019 như sau: Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2020 đợt 1 Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt,... Xem thêm

Thứ năm, ngày 09/01/2020

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học máy tính để bàn AIO Touch cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây:... Xem thêm

Thứ hai, ngày 23/12/2019

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-CT ngày 19/03/2019.... Xem thêm

Thứ ba, ngày 17/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dụng cụ giảng dạy thể thao. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại theo yêu cầu của UEH Xem thêm

Thứ ba, ngày 17/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang phục thể thao. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm