UEH
Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2 và Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt,... Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/01/2020

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 22/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa Hệ ĐHCQ và Hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ đầu năm 2020 đợt 1 Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2019 đối với hệ sau đại học; Xem thêm

Thứ tư, ngày 04/12/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá – Học kỳ đầu năm 2020 Xem thêm

Thứ năm, ngày 21/11/2019

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập kỳ cuối năm 2019 (xét theo kết quả học kỳ cuối năm 2019) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau: Xem thêm