• Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 2 Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy học kỳ cuối năm 2017 đợt 2 (13/11/2017)

  Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-ĐHKT-QLĐT và 2611/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 12 tháng 10 năm 2017 và của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc duyệt danh sách sinh viên các khóa hệ ĐHCQ và hệ LTĐH chính quy được miễn, giảm học phí học kỳ cuối năm 2017 đợt 2....

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí hệ vừa làm vừa học quý 3 năm 2017 Thông báo v/v hoàn trả học phí hệ vừa làm vừa học quý 3 năm 2017 (26/10/2017)

  Căn cứ danh sách của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức...

 • Thông báo v/v hoàn trả học phí hệ sau đại học quý 3 năm 2017 Thông báo v/v hoàn trả học phí hệ sau đại học quý 3 năm 2017 (26/10/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Viện Đào tạo Sau đại học...

 • Thông báo v/v đóng học phí kỳ đầu năm 2018 của các khóa chương trình cử nhân chất lượng cao Thông báo v/v đóng học phí kỳ đầu năm 2018 của các khóa chương trình cử nhân chất lượng cao (19/10/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3011/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu hệ ĐHCQ đại trà

 • Thông báo v/v đóng học phí kỳ đầu năm 2018 của các khóa hệ LTĐH-CQ và VB2-CQ Thông báo v/v đóng học phí kỳ đầu năm 2018 của các khóa hệ LTĐH-CQ và VB2-CQ (19/10/2017)

  Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Trường về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu hệ Liên thông đại học chính quy và Văn bằng 2 chính quy năm 2018;