UEH
Thứ ba, ngày 12/11/2019

Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung đã được Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí đợt 8 năm 2019 như sau: Xem thêm