• Thông báo v/v hoàn trả học phí HKĐ năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ đợt 2 Thông báo v/v hoàn trả học phí HKĐ năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ)theo học chế tín chỉ đợt 2 (11/04/2017)

  Căn cứ đơn rút học phí học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên duyệt....

 • Thông báo v/v nộp học phí nhập học (kỳ 1) của hệ Nghiên cứu sinh năm 2017 - Đợt 1 Thông báo v/v nộp học phí nhập học (kỳ 1) của hệ Nghiên cứu sinh năm 2017 - Đợt 1 (07/04/2017)

  Căn cứ Quyết định số 4383/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2017 đối với Hệ Sau đại học;

 • Thông báo v/v đóng học phí HKG năm 2017 của các khóa hệ ĐHCQ và Chương trình cử nhân CLC Thông báo v/v đóng học phí HKG năm 2017 của các khóa hệ ĐHCQ và Chương trình cử nhân CLC (30/03/2017)

  Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ giữa hệ Đại học chính quy năm 2017;

 • Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 (28/02/2017)

  Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010...

 • Thông báo v/v chi phụ cấp Ban cán sự lớp các khóa 39, 40, 41, 42 hệ ĐHCQ Học kỳ cuối năm học 2016 Thông báo v/v chi phụ cấp Ban cán sự lớp các khóa 39, 40, 41, 42 hệ ĐHCQ Học kỳ cuối năm học 2016 (20/02/2017)

  Căn cứ theo danh sách của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc nhận tiền phụ cấp trách nhiệm Ban cán sự lớp, Phòng Tài chính - Kế toán ...