• Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ) theo học chế tín chỉ đợt 3 Thông báo v/v hoàn trả học phí năm 2017 các khóa hệ ĐHCQ (ĐHCQ, LT-CQ, VB2-CQ) theo học chế tín chỉ đợt 3 (29/06/2017)

  Căn cứ đơn rút học phí và hủy học phần của sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học chính quy đã được P.QLĐT-CTSV duyệt ....

 • 	Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 đợt 2 Thông báo v/v chi trả học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ, Liên thông thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 đợt 2 (13/06/2017)

  Căn cứ Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ...

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ VLVH các khóa 2016 đợt 1 (tín chỉ) tại Gia Lai Thông báo v/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ VLVH các khóa 2016 đợt 1 (tín chỉ) tại Gia Lai (08/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017 đối với hệ Đại học Vừa làm vừa học;..

 • Thông báo v/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ VLVH các khóa 2016 đợt 2 tại Kiên Giang Thông báo v/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ VLVH các khóa 2016 đợt 2 tại Kiên Giang (08/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017 đối với hệ Đại học Vừa làm vừa học;..

 • Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 khóa 26 lớp Ngân hàng - Phú Yên Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 khóa 26 lớp Ngân hàng - Phú Yên (08/06/2017)

  Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2017...