UEH

Thông báo V/v hoàn trả học phí đợt 8 năm 2019 các khóa hệ ĐHCQ tập trung, Văn bằng 2, Liên thông đại học

Thứ ba, ngày 12/11/2019

Danh sách sinh viên nhận tiền hoàn trả học phí đợt 8 chuyển khoản - nhận tiền mặt