• Thông báo đợt 11 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị PCCC Thông báo đợt 11 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị PCCC (02/07/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm sạc bình chữa cháy và thay thế các thiết bị chữa cháy toàn trường.. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 10 năm 2019 v/v mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường Thông báo đợt 10 năm 2019 v/v mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường (14/06/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua đồng phục lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp ....

 • Thông báo đợt 09 năm 2019 v/v báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019 Thông báo đợt 09 năm 2019 v/v báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019 (11/06/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc cho trạm y tế thuộc UEH hàng tháng 6 tháng cuối năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ ....

 • Thông báo đợt 08 năm 2019 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019 Thông báo đợt 08 năm 2019 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH 6 tháng cuối năm 2019 (31/05/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng cuối năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh quan tâm đến Trường khảo sát và báo giá các dịch vụ theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau:

 • Thông báo đợt 07 năm 2019 v/v chào giá thiết bị tin học cho UEH Thông báo đợt 07 năm 2019 v/v chào giá thiết bị tin học cho UEH (27/05/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: