• Thông báo đợt 13 v/v chào hàng mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). Thông báo đợt 13 v/v chào hàng mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). (22/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây...

 • Thông báo đợt 12 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017 (T7-T12) Thông báo đợt 12 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017 (T7-T12) (19/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017(từ tháng 7 đến tháng 12/2017) như sau:

 • Thông báo đợt 11 v/v mua mới trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ. Thông báo đợt 11 v/v mua mới trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ. (04/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ (Bộ đồng phục kỹ thuật và bộ đồng phục vệ sinh bảo vệ môi trường) thuộc phòng Cơ sở vật chất và Trung tâm hỗ trợ sinh viên. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây:

 • Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). (19/04/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Máy chiếu (Projector) cho (phòng máy âm thanh cơ sở H). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây