• Thông báo đợt 17 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng năm 2018 Thông báo đợt 17 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng năm 2018 (12/07/2018)

  Thực hiện công tác phun thuốc diệt côn trùng toàn trường năm 2018. Trạm Y tế xin báo giá phun thuốc diệt côn trùng như sau:

 • Thông báo đợt 16 v/v chào giá thuốc 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo đợt 16 v/v chào giá thuốc 6 tháng cuối năm 2018 (12/07/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá bán thuốc 6 tháng cuối năm 2018 - UEH. Kính mời các nhà cung cấp thuốc cho báo giá theo nội dung sau đây...

 • Thông báo đợt 15 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo đợt 15 v/v chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh 6 tháng cuối năm 2018 (28/06/2018)

  Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp "Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh hàng tháng" trong 6 tháng cuối năm 2018. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 • Thông báo đợt 14 v/v chào giá trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Phòng CSVC và TT Hỗ trợ sinh viên Thông báo đợt 14 v/v chào giá trang phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Phòng CSVC và TT Hỗ trợ sinh viên (14/06/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục bảo hộ lao động (Bộ đồng phục kỹ thuật và bộ đồng phục vệ sinh bảo vệ môi trường) cho nhân viên phục vụ thuộc Phòng Cơ sở vật chất và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 13 v/v chào giá lắp thiết bị chuyển mạch cho Trường Thông báo đợt 13 v/v chào giá lắp thiết bị chuyển mạch cho Trường (14/06/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: