UEH
Thứ hai, ngày 20/07/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị âm thanh cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/07/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua mới và lắp đặt thiết bị máy sấy tay tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TPHCM. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đât Xem thêm

Thứ tư, ngày 15/07/2020

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm sạc bình chữa cháy Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Xem thêm

Thứ năm, ngày 02/07/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt Tổng đài tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 02/07/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy móc thiết bị cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 30/06/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt Tổng đài Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ hai, ngày 29/06/2020

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang phục bảo hộ lao động. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục bảo hộ lao động (Bộ đồng phục kỹ thuật và bộ đồng phục vệ sinh bảo vệ môi trường) cho nhân viên phục vụ thuộc Trường. Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/06/2020

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2020 Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/06/2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng cuối năm 2020. Xem thêm

Thứ sáu, ngày 12/06/2020

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu phun thuốc diệt côn trùng phòng bệnh cho các cơ sở trong trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung dưới đây:.. Xem thêm