• Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Thông báo đợt 10 v/v mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). (19/04/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới giường sắt tầng cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (nhà khách UEH). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B Thông báo đợt 9 v/v mua mới máy chiếu (Projector) cho phòng máy âm thanh cơ sở B (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Máy chiếu (Projector) cho (phòng máy âm thanh cơ sở H). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 8 v/v mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. Thông báo đợt 8 v/v mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 7 v/v chào hàng gói thầu cung cấp các thiết bị sửa chữa thay thế tại các cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017 Thông báo đợt 7 v/v chào hàng gói thầu cung cấp các thiết bị sửa chữa thay thế tại các cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017 (30/03/2017)

  Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị vệ sinh ông nước ổ khóa và một số các hang mục khác sửa chữa thay thế các cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017 Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 • Thông báo đợt 6 v/v chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công lắp đặt bồn nước inox tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh Thông báo đợt 6 v/v chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công lắp đặt bồn nước inox tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh (30/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công lắp đặt bồn nước inox tại Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây: