• Thông báo đợt 14 năm 2019 về việc cung cấp thiết bị tin học Thông báo đợt 14 năm 2019 về việc cung cấp thiết bị tin học (16/09/2019)

  Kính gửi các đơn vị cung cấp thiết bị tin học. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 13 năm 2019 về việc cung cấp thiết bị quay phím, máy ảnh Thông báo đợt 13 năm 2019 về việc cung cấp thiết bị quay phím, máy ảnh (12/09/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy quay phim cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới:

 • Thông báo đợt 12 năm 2019 về việc thiết bị mạng tin học viễn thông Thông báo đợt 12 năm 2019 về việc thiết bị mạng tin học viễn thông (03/09/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính để bàn cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới:

 • Thông báo đợt 11 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị PCCC Thông báo đợt 11 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị PCCC (02/07/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm sạc bình chữa cháy và thay thế các thiết bị chữa cháy toàn trường.. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 10 năm 2019 v/v mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường Thông báo đợt 10 năm 2019 v/v mua đồng phục bảo hộ lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường (14/06/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua đồng phục lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp ....