UEH
Thứ năm, ngày 08/04/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mạng cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới... Xem thêm

Thứ năm, ngày 08/04/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mạng cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới Xem thêm

Thứ ba, ngày 09/03/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 09/03/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy chiếu cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/02/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu và mẫu mã theo bảng dưới đây Xem thêm

Thứ hai, ngày 22/02/2021

Thông báo đợt 05 năm 2021 về việc chào giá máy móc, thiết bị dụng cụ giảng dạy thể thao năm 2021 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới máy móc, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu và mẫu mã theo bảng dưới đây Xem thêm

Thứ hai, ngày 18/01/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính để bàn cho đơn vị thuộc UEH... Xem thêm

Thứ hai, ngày 04/01/2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua mới máy Lọc nước, lắp đặt tại địa chỉ: Cơ sở UEH – Nguyễn Văn Linh - Khu chức năng số 15, Đô thị mới Nam thành phố, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm

Thứ hai, ngày 04/01/2021

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2021. Kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: Xem thêm