UEH
Thứ tư, ngày 11/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị mạng tin học viễn thông. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ tư, ngày 04/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Xem thêm

Thứ tư, ngày 04/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2020. Kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: Xem thêm

Thứ ba, ngày 03/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số máy móc thiết bị cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm

Thứ hai, ngày 02/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị hệ thống camera cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: Xem thêm

Thứ hai, ngày 02/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây Xem thêm

Thứ năm, ngày 07/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 05/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ hai, ngày 04/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính để bàn cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/09/2019

Kính gửi các đơn vị cung cấp thiết bị tin học. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm