UEH

Thông báo đợt 16 năm 2019 về việc cung cấp bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH.

Thứ ba, ngày 05/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

      Thời gian nhận: Từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019

     Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

       Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 028.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

                                Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh