UEH
Thứ năm, ngày 09/01/2020

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học máy tính để bàn AIO Touch cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây:... Xem thêm

Thứ ba, ngày 17/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang phục thể thao. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm

Thứ ba, ngày 17/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dụng cụ giảng dạy thể thao. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại theo yêu cầu của UEH Xem thêm

Chủ nhật, ngày 15/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây;... Xem thêm

Thứ tư, ngày 11/12/2019

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị mạng tin học viễn thông. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ tư, ngày 04/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Xem thêm

Thứ tư, ngày 04/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc dùng cho trạm y tế thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2020. Kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: Xem thêm

Thứ ba, ngày 03/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số máy móc thiết bị cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm

Thứ hai, ngày 02/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị hệ thống camera cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: Xem thêm

Thứ hai, ngày 02/12/2019

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây Xem thêm