• Thông báo đợt 3 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường Thông báo đợt 3 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường (26/02/2019)

  Căn cứ vào yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường.....

 • Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 (18/02/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc tháng 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các đơn vị cung cấp thuốc quan tâm gửi báo giá theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau:...

 • Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 (15/01/2019)

 • Thông báo đợt 23 v/v chào giá cung cấp dịch vụ Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo đợt 23 v/v chào giá cung cấp dịch vụ Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng đầu năm 2019 (10/12/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh quan tâm đến Trường khảo sát và báo giá các dịch vụ theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau:...

 • Thông báo đợt 22 v/v chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh tại cơ sở A, B, Gia Phú năm 2019 Thông báo đợt 22 v/v chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh tại cơ sở A, B, Gia Phú năm 2019 (05/12/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại cơ sở A, B, Gia Phú năm 2019, Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo thông tin dưới đây: