• Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018 Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018 (08/01/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018...

 • Thông báo đợt 24 v/v chào giá mua mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH Thông báo đợt 24 v/v chào giá mua mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH (04/01/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCMinh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH....

 • Thông báo đợt 23 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng đầu năm 2018 (T01-T6) Thông báo đợt 23 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng đầu năm 2018 (T01-T6) (27/11/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng đầu năm 2018 (từ tháng 01 đến tháng 6/2018) như sau:

 • Thông báo đợt 22 v/v mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. Thông báo đợt 22 v/v mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. (01/11/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua mới Thiết bị âm thanh (Micro không dây) cho phòng máy âm thanh. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 21 v/v thay mái tole và trần thạch cao Thông báo đợt 21 v/v thay mái tole và trần thạch cao (31/10/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công thay mái tole và trần thạch cao tại địa chỉ 1A Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng, kỹ thuật theo các danh mục trong bảng dưới đây: