• Thông báo đợt 19 v/v chào giá mua mới trang thiết bị y tế Thông báo đợt 19 v/v chào giá mua mới trang thiết bị y tế (11/08/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới trang thiết bị y tế dùng cho toàn trường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 18 v/v cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy bơm nước Thông báo đợt 18 v/v cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy bơm nước (18/07/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu bảo trì, sửa chữa máy bơm nước cho Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, Quận 10.

 • Thông báo đợt 17 v/v cung cấp mới máy bơm nước Thông báo đợt 17 v/v cung cấp mới máy bơm nước (18/07/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới máy bơm nước thay thế cho KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, Quận 10...

 • Thông báo đợt 16 v/v mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên. Thông báo đợt 16 v/v mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên. (13/06/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 15 v/v chào hàng thuốc y tế dùng cho các cơ sở của Trường 6 tháng cuối năm 2017 Thông báo đợt 15 v/v chào hàng thuốc y tế dùng cho các cơ sở của Trường 6 tháng cuối năm 2017 (29/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thuốc y tế trong 6 tháng cuối năm 2017. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây ...