• Thông báo đợt 06 v/v chào giá diệt chuột phòng dịch bệnh năm 2018 Thông báo đợt 06 v/v chào giá diệt chuột phòng dịch bệnh năm 2018 (19/03/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu diệt chuột phòng dịch bệnh cho các cơ sở. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

 • Thông báo đợt 05 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy - Bộ micro vô tuyến cho phòng học tại cơ sở E thuộc UEH Thông báo đợt 05 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy - Bộ micro vô tuyến cho phòng học tại cơ sở E thuộc UEH (06/03/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy - Bộ micro vô tuyến cho phòng học tại cơ sở E thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 04 v/v chào giá mua mới bộ máy vi tính cho phòng làm việc tại Cơ sở A thuộc UEH Thông báo đợt 04 v/v chào giá mua mới bộ máy vi tính cho phòng làm việc tại Cơ sở A thuộc UEH (06/03/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới bộ máy vi tính cho phòng làm việc tại Cơ sở A thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 03 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH Thông báo đợt 03 v/v chào giá mua mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho giảng viên của Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH (25/01/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Ban Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giáphải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu và mẫu mã theo bảng dưới đây:

 • Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018 Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018 (08/01/2018)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mời các đơn vị liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại các cơ sở thuộc trường năm 2018...