• Thông báo đợt 16 v/v mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên. Thông báo đợt 16 v/v mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên. (13/06/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới ghế quầy cho phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 15 v/v chào hàng thuốc y tế dùng cho các cơ sở của Trường 6 tháng cuối năm 2017 Thông báo đợt 15 v/v chào hàng thuốc y tế dùng cho các cơ sở của Trường 6 tháng cuối năm 2017 (29/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thuốc y tế trong 6 tháng cuối năm 2017. Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây ...

 • Thông báo đợt 14 v/v chào hàng dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng y tế tại các cơ sở của Trường Thông báo đợt 14 v/v chào hàng dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng y tế tại các cơ sở của Trường (29/05/2017)

  Thực hiện công tác phun thuốc diệt côn trùng toàn trường năm 2017. Trạm Y tế xin báo giá phun thuốc diệt côn trùng như sau:

 • Thông báo đợt 13 v/v chào hàng mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). Thông báo đợt 13 v/v chào hàng mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). (22/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Micro không dây cho tổ điện cơ sở E (54 Nguyễn văn Thủ Q1). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây...

 • Thông báo đợt 12 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017 (T7-T12) Thông báo đợt 12 v/v chào hàng phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017 (T7-T12) (19/05/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của trường trong 6 tháng cuối năm 2017(từ tháng 7 đến tháng 12/2017) như sau: