UEH
Thứ năm, ngày 07/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 05/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị bộ thiết bị chuyển mạch cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ hai, ngày 04/11/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính để bàn cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ hai, ngày 16/09/2019

Kính gửi các đơn vị cung cấp thiết bị tin học. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị tin học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Xem thêm

Thứ năm, ngày 12/09/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy quay phim cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 03/09/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị máy tính để bàn cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng kê bên dưới: Xem thêm

Thứ ba, ngày 02/07/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm sạc bình chữa cháy và thay thế các thiết bị chữa cháy toàn trường.. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ sáu, ngày 14/06/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua đồng phục lao động cho nhân viên phục vụ thuộc Trường năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp .... Xem thêm

Thứ ba, ngày 11/06/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu báo giá thuốc cho trạm y tế thuộc UEH hàng tháng 6 tháng cuối năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ .... Xem thêm

Thứ sáu, ngày 31/05/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh thuộc UEH hàng tháng 6 tháng cuối năm 2019. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh quan tâm đến Trường khảo sát và báo giá các dịch vụ theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau: Xem thêm