• Thông báo đợt 05 năm 2019 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng tại các cơ sở của Trường Thông báo đợt 05 năm 2019 v/v chào giá phun thuốc diệt côn trùng tại các cơ sở của Trường (15/05/2019)

  rường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu phun thuốc diệt côn trùng cho toàn Trường năm 2019. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây.....

 • Thông báo đợt 04 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị mạng cho UEH Thông báo đợt 04 năm 2019 v/v cung cấp thiết bị mạng cho UEH (07/05/2019)

  Căn cứ vào nhu cầu lắp đặt thiết bị Router cho cơ sở thuộc Trường.....

 • Thông báo đợt 03 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường Thông báo đợt 03 năm 2019 v/v yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường (26/02/2019)

  Căn cứ vào yêu cầu lắp đặt dịch vụ Internet cho cơ sở thuộc Trường.....

 • Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 Thông báo đợt 02 năm 2019 v/v chào giá thuốc 6 tháng đầu năm 2019 (18/02/2019)

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc tháng 6 tháng đầu năm 2019. Kính mời các đơn vị cung cấp thuốc quan tâm gửi báo giá theo yêu cầu của Trường, cụ thể như sau:...

 • Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 Thông báo đợt 01 năm 2019 v/v thuê ngoài dịch vụ bảo vệ tại các cơ sở A,B,D,E,H,Q.8, Gia Phú năm 2019 (15/01/2019)