• Thông báo đợt 5 v/v chào giá thuốc y tế Thông báo đợt 5 v/v chào giá thuốc y tế (16/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua thuốc dùng cho các cơ sở. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây

 • Thông báo đợt 4 v/v chào giá diệt chuột phòng dịch bệnh năm 2017 Thông báo đợt 4 v/v chào giá diệt chuột phòng dịch bệnh năm 2017 (16/03/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu diệt chuột phòng dịch bệnh cho các cơ sở. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây

 • Thông báo đợt 3 v/v chào giá mua mới Laptop cho phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng Thông báo đợt 3 v/v chào giá mua mới Laptop cho phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng (13/02/2017)

  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị tin học Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới Laptop cho (phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng)

 • Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (08/02/2017)

  Kính gửi: Các đơn vị chăm sóc cây cảnh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (cơ sở A 59c Nguyễn Đình Chiểu, phường 6. Q3; Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Q10). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

 • Thông báo đợt 1 năm 2017 về việc mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017 Thông báo đợt 1 năm 2017 về việc mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ giáo viên và người thân năm 2017 (05/01/2017)

  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mời thầu Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho các bộ giáo viên và người thân năm 2017. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: