UEH

Hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai thanh toán

Thứ sáu, ngày 28/09/2012

 

 

 

 

 

    

NỘI DUNG

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu

1.2 Quy trình thực hiện

1.3 Cài đặt hệ  thống

1.4 Đăng nhập và quản lý người dùng

1.5 Ủy quyền sử dụng

1.6 Quản lý phiếu kê khai

1.7 Lọc/Tìm kiếm phiếu

2. KÊ KHAI PHIẾU

2.1 Nhập mới

2.2 Xem phiếu

2.3 Sửa phiếu

2.4 Xóa phiếu

2.5 Xóa dòng chi tiết của phiếu

2.6 Sao chép 1 dòng, ô dữ liệu của phiếu

2.7 Nhập dữ liệu từ Excel vào phiếu

2.7.1 Tạo file Excel theo cấu trúc

2.7.2 Chuẩn bị dữ liệu trên Excel  

2.7.3 Đưa dữ liệu từ Excel vào phiếu

3. CHỨC NĂNG KÊ KHAI GIẢNG DẠY TỪ LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

4. XÁC NHẬN PHIẾU

5. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KÊ KHAI  

 

 

-----------------------

 

1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu:

- Là 1 phân hệ chức năng trong hệ thống quản lý tài chính, kế toán của trường;

- Cho phép thực hiện kê khai và theo dõi xác nhận, xử lý thanh toán trên trang web (Trang web phòng TC-KT, mục “Kê khai thanh toán”);

- Thống nhất các dữ liệu cơ bản (Mã GV-CBVC) và dữ liệu kê khai cho các nội dung liên quan;

- Cho phép thực hiện ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và theo dõi quá trình thực hiện của nhân viên được ủy quyền thực hiện trên trang web;

- Giao diện thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, cho phép kết xuất dữ liệu sang Excel, nhập dữ liệu từ Excel, in chứng từ trực tiếp trên hệ thống.

- Rút ngắn khoảng 3 lần thời gian thanh toán.

 

1.2 Quy trình thực hiện:

  - Quy trình chung:

- Quy trình chi tiết các nội dung kê khai thanh toán (Giảng dạy, coi thi, chấm thi, hướng dẫn luận văn, chấm đề cương, chuyên đề NCS, làm thêm giờ và các nội dung khác) theo quy trình phối hợp thực hiện kê khai thanh toán giữa các đơn vị (xem tại đây).

1.3 Cài đặt hệ thống

+ Vào Mục “Kê khai thanh toán” trên trang web phòng Tài chính – Kế toán

+ Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp (tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp cho phần “Tra cứu thu nhập” trên web)

+ Nếu lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu cài đặt vào máy phần mềm hỗ trợ theo bảng sau. Nếu phần mềm hỗ trợ không tự hiện ra thì tải trực tiếp phần mềm tại đây.

+ Nhấp vào “Click now to install” để và thực hiện theo các bước để cài đặt phần mềm hỗ trợ

+ Cài đặt xong bấm F5 để vào hệ thống kê khai

1.4 Đăng nhập và quản lý người sử dụng:

- Chỉ những người được cấp quyền hoặc được ủy quyền đăng nhập mới đăng nhập vào bên trong hệ thống.

- Thông tin tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập sử dụng như thông tin tra cứu thu nhập trên trang web.

- Người sử dụng được phân quyền thành 3 nhóm:

+ Nhóm kê khai/nhập liệu: Nhập mới và theo dõi quá trình xử lý các nội dung kê khai

+ Nhóm xác nhận: Xác nhận các nội dung đã kê khai nhập liệu

+ Nhóm thanh toán: Thực hiện thanh toán các nội dung kê khai/nhập liệu đã được xác nhận

- Việc cấp quyền được thực hiện theo quy trình phối hợp thanh toán đã ban hành. Người sử dụng không được cấp quyền sẽ không đăng nhập được vào hệ thống.

- Người kê khai chỉ thấy các phiếu của mình đã kê khai.

- Người xác nhận chỉ thấy các phiếu có ĐƠN VỊ XÁC NHẬN là đơn vị của người xác nhận và theo NGHIỆP VỤ KÊ KHAI được phân quyền xác nhận.

- Người thanh toán thấy tất cả các phiếu đã kê khai theo theo NGHIỆP VỤ KÊ KHAI được phân quyền.

1.5 Ủy quyền

- Người được cấp quyền sử dụng hệ thống có thể tự ủy quyền cho người khác trong cùng 1 đơn vị thực hiện các công việc của người ủy quyền thông qua chức năng Ủy quyền.

- NGƯỜI ỦY QUYỀN có thể theo dõi công việc của NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Chọn THÊM để ủy quyền cho NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN trong cùng đơn vị

 

- Hệ thống sẽ hiện bảng chi tiết ủy quyền và mặc định đầy đủ các quyền mà NGƯỜI ỦY QUYỀN đang có.

- Nhập thông tin NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN và thời gian ủy quyền

- Phân quyền cho NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN bằng các đánh dấu V vào các mức độ (Thêm, Xác nhận, Thanh toán) tương ứng với từng nghiệp vụ ủy quyền. Lưu ý: NGƯỜI ỦY QUYỀN chỉ chọn được các quyền và nghiệp vụ hiện đang có quyền.

 

- Lưu thông tin ủy quyền

- Nếu muốn XEM, THAY ĐỔI, XÓA nội dung ủy quyền cho 1 người thì vào lại dòng ủy quyền của người đó và thực hiện XEM, THAY ĐỔI, XÓA.

1.6 Quản lý các phiếu kê khai

- Các phiếu kê khai được phân loại theo KỲ, NGHIỆP VỤ KÊ KHAI và nhóm theo từng ĐƠN VỊ LẬP, xếp thứ tự theo NGÀY LẬP.

 

 

- Các thông tin quản lý cơ bản của 1 phiếu kê khai:

+ Đơn vị lập: Hệ thống sẽ xác định thông qua đơn vị của người thực hiện kê khai

+ Ngày ghi sổ: Ngày thực hiện ghi sổ phiếu đã kê khai

+ Hệ đào tạo: Hệ đào tạo liên quan đến nội dung kê khai thanh toán

+ Người lập: Người thực hiện kê khai

+ Đơn vị xác nhận: Được ghi nhận bởi người kê khai theo quy trình phối hợp công việc liên quan đã ban hành

+ Người xác nhận: Là người đăng nhập và thực hiện việc xác nhận phiếu theo phân công của đơn vị xác nhận.

+ Tình trạng phiếu:

            - Đang nhập: Đang được đơn vị kê khai nhập nhưng chưa ghi sổ;

            - Chờ xác nhận: Đơn vị kê khai đã ghi sổ phiếu và chuyển sang giai đoạn xác nhận;

            - Không xác nhận: Đơn vị xác nhận không xác nhận và chuyển lại phiếu kê khai cho người kê khai kiểm tra nội dung đã nhập;

            - Đã xác nhận: Đơn vị xác nhận đã thực hiện xác nhận nội dung kê khai và chuyển sang đơn vị thanh toán;

            - Chờ thanh toán: Đơn vị thanh toán đang xử lý nội dung kê khai thanh toán;

            - Đã thanh toán: Phiếu đã thực hiện thanh toán.

1.7 Lọc/Tìm kiếm các phiếu

+ Chọn KỲ, NGHIỆP VỤ, TÌNH TRẠNG trên thanh tiêu đề lọc/tìm các phiếu

+ Sử dụng công cụ lọc trên TIÊU ĐỀ CÁC CỘT thông tin quản lý của phiếu để chọn lọc các phiếu cần theo nội dung cần tìm

 

 

2. KÊ KHAI THANH TOÁN

2.1 Nhập mới

+ Đăng nhập vào hệ thống

+ Chọn “KÊ KHAI THANH TOÁN” để chọn loại nghiệp vụ cần kê khai

 

+ Chọn chức năng “THÊM” để nhập mới:

 

+ Sau khi THÊM, phiếu kê khai sẽ hiện thị các nội dung để nhập liệu

 

 

+ Dùng phím Tab hoặc Enter để di chuyển con trỏ đến các ô dữ liệu và ghi nhận nội dung.

+ Nhấn Enter tại ô dữ liệu cuối của dòng sau cùng để thêm 1 dòng mới.

+ Cách thức nhập các ô dữ liệu:

Ô dữ liệu

Ý nghĩa/ Cách nhập

a. Các ô dữ liệu sử dụng cho tất cả các phiếu

a1. Dữ liệu chung

Hệ đào tạo

Chọn hệ đào tạo liên quan đến nội dung thanh toán. Trường hợp liên quan nhiều Hệ thì chọn Hệ CHUNG

Nhân viên

Hệ thống tự hiện thị tên người đang đăng nhập

Diễn giải

Ghi nhận nội dung kê khai thanh toán. Hệ thống tự mặc định tên của loại nghiệp vụ kê khai

Năm học

Chọn năm học của nội dung kê khai từ danh sách của hệ thống

Học kỳ

Chọn học kỳ kê khai từ danh sách

Số phiếu

Hệ thống tự đánh số phiếu kê khai theo cấu trúc đã thiết lập sẵn

Ngày ghi sổ

Hệ thống tự động ghi nhận ngày ghi sổ là ngày ghi sổ phiếu hiện hành

Đơn vị xác nhận

Chọn đơn vị xác nhận từ danh sách đơn vị theo quy trình phối hợp thanh toán đã ban hành

Người xác nhận

Người nhập phiếu KHÔNG ghi nhận nội dung này. Hệ thống sẽ tự hiển thị thông tin người xác nhận ở giai đoạn xác nhận phiếu

Ngày xác nhận

Người nhập phiếu KHÔNG ghi nhận nội dung này. Hệ thống sẽ tự hiển thị thông tin người xác nhận ở giai đoạn xác nhận phiếu

Ghi chú

Nhập các thông tin cần lưu ý (nếu có) liên quan đến nội dung kê khai

a2. Dữ liệu các dòng chi tiết

Đơn vị

Chọn từ danh sách đơn vị của nhân viên được kê khai. Sau khi chọn, hệ thống sẽ chỉ xuất danh sách các nhân viên của đơn vị đó để kê khai thanh toán

Thông tin nhân viên: Mã nhân viên, Tên nhân viên, Chức danh

 

Cách 1: Chọn Mã nhân viên được kê khai từ danh sách của cột mã nhân viên. Sau khi chọn, hệ thống sẽ tự động truy xuất tên, chức danh nhân viên

Cách 2: Chọn hoặc Nhập trực tiếp Họ tên đầy đủ của nhân viên được kê khai. Hệ thống sẽ tự chọn lọc từ danh sách ra các nhân viên có tên đã nhập để chọn nhân viên phù hợp. Sau khi chọn, hệ thống sẽ tự động truy xuất mã, chức danh nhân viên. Đây là cách dễ dàng nhất để nhập thông tin nhân viên được kê khai thanh toán

b. Nhập dữ liệu của từng phiếu kê khai

b1. Phiếu Giờ giảng

Môn

Nhập trực tiếp Môn học giảng dạy kê khai thanh toán

Lớp

Nhập trực tiếp Lớp giảng dạy kê khai thanh toán

Khóa

Nhập trực tiếp Khóa giảng dạy kê khai thanh toán

Hình thức đào tạo

Chọn từ danh sách hình thức đào tạo liên quan (Tín chỉ, Niên chế, Chất lượng cao)

SLSV

Nhập sĩ số lớp kê khai giảng dạy

Kỳ giảng

Chọn Kỳ giảng (Năm học, Hè) từ danh sách. Trường hợp 1 môn học liên quan đến nhiều kỳ giảng thì phải tách ra thành nhiều dòng kê khai theo số tiết tương ứng

Thời gian giảng

Chọn Thời gian giảng (Giờ HC, ngoài giờ) từ danh sách. Trường hợp 1 môn học liên quan đến nhiều Thời gian giảng thì phải tách ra thành nhiều dòng kê khai theo số tiết tương ứng

Số tiết

Nhập số tiết giảng tương ứng với Kỳ giảng (Năm học, Hè), Thời gian giảng (Giờ HC, ngoài giờ). Trường hợp 1 môn học liên quan đến nhiều kỳ giảng và thời gian giảng thì phải tách ra thành nhiều dòng kê khai theo số tiết tương ứng

Ngày giảng

Nhập trực tiếp khoảng thời gian giảng (Từ ngày… đến ngày….)

Địa điểm giảng

Nhập trực tiếp ghi rõ tên giảng đường, địa phương giảng

Phụ cấp đi lại

Kê khai phụ cấp đi lại (nếu có)

Ghi chú

Bổ sung các thông tin liên quan đến dòng kê khai (nếu có)

b2. Phiếu Hướng dẫn chuyên đề/khóa luận đại học

Diễn giải

Nhập trực tiếp và ghi rõ hướng dẫn chuyên đề hoặc khóa luận, tiếng Việt, tiếng Anh…

Khóa

Nhập trực tiếp khóa học hướng dẫn

Số lượng hướng dẫn

Nhập số lượng hướng dẫn chuyên đề/khóa luận của người được kê khai thanh toán

Số lượng chấm

Nhập số lượng chấm chuyên đề/khóa luận của người được kê khai thanh toán

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b3. Phiếu Hướng dẫn luận văn cao học/NCS

Họ tên học viên

Nhập trực tiếp Họ tên học viên hướng dẫn

Số tiền

Nhập số tiền thanh toán theo quy chế chi tiêu

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b4. Phiếu Hướng dẫn/ chấm chuyên đề, đề cương NCS

Họ tên NCS

Nhập trực tiếp Họ tên NCS hướng dẫn, chấm

Số lượng hướng dẫn

Nhập số lượng hướng dẫn của người được kê khai thanh toán

Số lượng chấm

Nhập số lượng chấm người được kê khai thanh toán

Số tiền

Nhập số tiền thanh toán theo quy chế chi tiêu

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b5. Phiếu Chấm bài

Lần thi

Nhập lần thi của môn học kê khai

SB quá trình

Nhập số bài chấm quá trình

SB KTHP

Nhập số bài chấm kết thúc học phần

SB tổng

Hệ thống tự tổng cộng số bài quá trình và số bài tổng cộng

Số tiền

Nhập số tiền thanh toán theo quy chế chi tiêu

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b6. Phiếu Coi thi

ĐVHT

Nhập trực tiếp số đơn vị học trình của môn coi thi

Địa điểm thi

Ghi rõ phòng thi, cơ sở thi, địa phương.

SLSV

Nhập sĩ số sinh viên của phòng thi

Ca thi

Ghi rõ ca thi (7g30, 9g30…)

Thời lượng

Nhập trực tiếp thời lượng coi thi của môn coi thi (75, 90…)

Số tiền

Nhập số tiền thanh toán theo quy chế chi tiêu

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b7. Phiếu tổng hợp làm thêm giờ

Từ ngày…Đến ngày

Nhập khoảng thời gian kê khai thanh toán làm thêm giờ

Số giờ của ngày làm việc

Tổng hợp số giờ làm thêm ban ngày của dòng nhân viên được kê khai thanh toán

Số giờ của ngày thứ 7, CN

Tổng hợp số giờ làm thêm vào thứ 7, CN của dòng nhân viên được kê khai thanh toán

Số giờ của ngày lễ tết

Tổng hợp số giờ làm thêm vào Lễ, Tết của dòng nhân viên được kê khai thanh toán

Số giờ làm đêm

Tổng hợp số giờ làm thêm ban đêm của dòng nhân viên được kê khai thanh toán

Tổng cộng

Hệ thống tự tổng cộng số giờ làm thêm của dòng nhân viên được kê khai thanh toán

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

b8. Phiếu Nội dung khác

Số lượng

Nhập số lượng công việc thực hiện cần thanh toán của dòng nhân viên được kê khai

Đơn vị tính

Nhập trực tiếp đơn vị tính của số lượng kê khai

Đơn giá

Nhập trực tiếp đơn giá của số lượng công việc kê khai

Số tiền

Hệ thống tự động tính theo Số lượng và Đơn giá.

Các ô dữ liệu khác

Tương tự như phiếu kê khai giờ giảng

 

2.2 Xem phiếu

+ Từ danh sách phiếu, chọn phiếu, nhấp vào CHI TIẾT hoặc nhấp đôi chuột vào phiếu chọn để xem phiếu

 

2.3 Chỉnh sửa phiếu

+ MỞ SỔ nếu phiếu đã ghi sổ

+ Chọn nút SỬA

+ Thay đổi nội dung ô dữ liệu cần sửa

 + LƯUGHI SỔ.

 

 

2.4 Xóa phiếu

+ Từ danh sách phiếu, chọn phiếu, nhấp vào XÓA hoặc MỞ SỔ phiếu cần xóa, Nhấp vào XÓA để xóa phiếu đang mở

 + Lưu ý:

- Phải mở sổ khi xóa phiếu

- Chỉ được xóa khi phiếu có tình trạng “Đang nhập”

 

2.5 Xóa dòng chi tiết của phiếu

+ MỞ SỔ nếu phiếu đã ghi sổ

+ Chọn nút SỬA

+ Nhấp vào cột đầu tiên có mũi tên ở dòng cần xóa

+ Dùng phím Delete trên bàn phím để xóa

+ Chọn OK từ hộp thông báo để thực hiện lệnh xóa dòng

 

 

2.6 Sao chép 1 dòng, 1 ô dữ liệu của phiếu

Để thuận lợi cho việc nhập liệu, người nhập có thể dùng chức năng Sao chép của hệ thống

- Nếu muốn sao chép dòng đã nhập thứ N (N=1,2….) xuống dòng hiện hành thì tại cột “Sao chép” của dòng hiện hành, nhấp số N (N=1,2…) và nhấn Enter.

 

- Nếu muốn sao chép 1 ô dữ liệu của dòng đã nhập thứ N (N=1,2…) xuống ô dữ liệu (cùng 1 cột) của dòng hiện hành, nhập dấu “=” và số N (N=1,2…) vào trong ô đó, nhấn Enter.

 

2.7 Nhập dữ liệu từ Excel vào phiếu

2.7.1 Bước 1: Tạo file Excel theo cấu trúc của nhập dữ liệu

- Chọn loại phiếu kê khai cần nhập dữ liệu trong menu KÊ KHAI THANH TOÁN

- Nhấp vào THÊM để tạo phiếu mới

- Nhập đầy đủ các ô dữ liệu trên phần thông tin chung (Master) của phiếu

- Nhấp vào LƯU, dòng chữ “XUẤT EXCEL” sẽ hiện đậm lên

- Nhấp vào “XUẤT EXCEL”LƯU lại file Excel vừa xuất. File Excel sẽ có cấu trúc bao gồm các cột dữ liệu giống như phần chi tiết của phiếu. (Hình minh họa)

2.7.2 Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu trên file Excel

- Mở file Excel đã xuất ra từ hệ thống

- XÓA cột “Sao chép”  trong file Excel

- Chèn thêm các dòng màu trắng để tương ứng với các dòng dữ liệu cần nhập

- Nhập các dữ liệu vào từng dòng theo hướng dẫn sau:

a. Các dữ liệu thông tin nhân viên (Đơn vị, mã NV, tên NV, Chức danh):

- Chỉ cần nhập chính xác MÃ NHÂN VIÊN vào cột mã NV. KHÔNG cần nhập các thông tin ĐƠN VỊ, TÊN NV, CHỨC DANH (nếu có). Các thông tin này sẽ tự động xuất hiện sau khi đưa dữ liệu vào hệ thống.

- Lưu ý:

+ Lấy thông tin mã NV, tên NV từ hệ thống bằng cách vào Chức năng/Danh sách nhân viên;

+ Chọn Đơn vị, nhấp vào nút XEM, XUẤT EXCEL để lấy danh sách mã và tên nhân viên của đơn vị ra 1 file excel;

+ Sao chép Mã NV, tên NV (hoặc dùng hàm Vlookup theo tên nhân viên) từ file Excel danh sách nhân viên vừa xuất để gán vào mã NV và tên NV của file dữ liệu chuẩn bị import.

b. Các dữ liệu được chọn từ danh sách cho trước (Loại hình đào tạo, Kỳ giảng, thời gian giảng):

+ Nhập  của nội dung cần nhập dữ liệu (VD: Nhập "TC" cho nội dung "Tín chỉ"…) (Xem hình).

c. Các dữ liệu kiểu SỐ (Số tiết, số tiền, phụ cấp, số bài….):

- Nhập giá trị số và cột dữ liệu tương ứng

d. Các dữ liệu kiểu KÝ TỰ (TEXT):

- Nhập trực tiếp các nội dung liên quan và cột dữ liệu tương ứng. (Xem thêm hướng dẫn nhập phiếu kê khai)

- Các ô không có dữ liệu thì có thể để trống trong file excel. Sau khi đưa dữ liệu vào hệ thống thì các ô này sẽ không có dữ liệu và phải nhập bổ sung trên phiếu của hệ thống nếu là dữ liệu bắt buộc nhập.

-        Hình sau minh họa file Excel để đưa dữ liệu vào phiếu kê khai giờ giảng

2.7.3 Bước 3: Đưa dữ liệu vào hệ thống

- Phải ĐÓNG file Excel trước khi đưa dữ liệu từ file vào hệ thống

- THÊM phiếu cần kê khai tương ứng với dữ liệu đã có trong file excel

- Chọn chức năng “ĐỌC TỪ EXCEL” trên phiếu

- Chọn file Excel cần đưa dữ liệu vào hệ thống; Chọn OPEN

- Hệ thống đọc dữ liệu từ file Excel và thể hiện giá trị trên các dòng chi tiết của phiếu

- Nhập bổ sung các dữ liệu cần thiết để hoàn chỉnh phiếu;

- Lưu, Ghi sổ phiếu.

3. CHỨC NĂNG KÊ KHAI GIẢNG DẠY TỪ LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

- Hệ thống đã tích hợp dữ liệu lịch giảng (đã có dữ liệu phân công người giảng) từ phòng Quản lý giảng đường - TKB  đối với các hệ ĐHCQ, VB2CQ, Liên thông CQ và Sau Đại học. Các khoa, ban, bộ môn có thể sử dụng dữ liệu phân công giờ giảng trên hệ thống để thực hiện kê khai giờ giảng cho các hệ đào tạo trên.

3.1 Kê khai

- Chọn CHỨC NĂNG/XEM LỊCH GIẢNG

- Chọn ĐƠN VỊ, NĂM HỌC, HỌC KỲ, HỆ ĐÀO TẠO cần kê khai

- Chọn BỘ MÔN kê khai. Trường hợp kê khai cho nhiều bộ môn thì để trống

- Nhấp vào XEM để truy xuất dữ liệu

- Sử dụng các công cụ lọc dữ liệu trên tiêu đề mỗi cột để truy xuất dữ liệu cần thiết.

- Chọn dòng dữ liệu cần kê khai thanh toán. Lưu ý: Nếu 1 môn học giảng nhiều buổi trong 1 tuần thì sẽ chọn nhiều dòng tương ứng với các buổi giảng của môn học đó để kê khai.

- Nhấp vào PHÁT SINH KÊ KHAI để lập phiếu kê khai giờ giảng

- Chọn ĐƠN VỊ XÁC NHẬNHÌNH THỨC ĐÀO TẠO trong phiếu kê khai phát sinh

- GHI SỔ, IN PHIẾU.

Lưu ý:

+ Nội dung đã kê khai sẽ không được kê khai lần thứ 2.

+ Phiếu kê khai phát sinh sẽ nằm trong danh sách phiếu KÊ KHAI THANH TOÁN/GIỜ GIẢNG

3.2 Xem lại phiếu kê khai phát sinh

- Cách 1: Vào KÊ KHAI THANH TOÁN/GIỜ GIẢNG, tìm đến phiếu cần xem

- Cách 2:      + Vào CHỨC NĂNG/XEM LỊCH GIẢNG

                        + Chọn ĐƠN VỊ, NĂM HỌC, HỌC KỲ, HỆ ĐÀO TẠO

                        + Chọn tình trạng “Đã phát sinh” và nhấp vào “XEM”

                        + Double click vào dòng cần xem

 

4. XÁC NHẬN PHIẾU KÊ KHAI

+ Nhận chứng từ gốc từ các đơn vị kê khai

+ Đăng nhập vào hệ thống

+ Chọn ĐƠN VỊ LẬPSỐ PHIẾU cần xác nhận để XEM phiếu

 + Chọn MỞ SỔ, sau đó nhấp vào SỬA.

+ Chọn TÌNH TRẠNG “Đã xác nhận” hoặc “Không xác nhận”

+ LƯUGHI SỔ.

+ Xác nhận trên chứng từ gốc từ đơn vị kê khai chuyển đến và chuyển cho phòng Tài chính – Kế toán.

 

5. HƯỚNG DẪN CÁC NỘI DUNG KÊ KHAI

NỘI DUNG KÊ KHAI

NGHIỆP VỤ KÊ KHAI

Kê khai giảng dạy các Hệ ĐHCQ, VB2CQ, LTCQ, SĐH

Chức năng kê khai từ lịch giảng (Chức năng/Xem lịch giảng)

Kê khai các hoạt động giảng dạy khác (không có dữ liệu phân công lịch giảng trong hệ thống kê khai)

Kê khai thanh toán/Giờ giảng

Kê khai hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp các hệ đại học (Hệ ĐHCQ, VB2CQ, LTCQ, VLVH)

Kê khai thanh toán/Hướng dẫn chuyên đề/khóa luận tốt nghiệp Đại học

Kê khai hướng dẫn cao học, NCS

Kê khai thanh toán/Hướng dẫn luận văn cao học

Kê khai hướng dẫn/chấm chuyên đề, đề cương NCS

Kê khai thanh toán/Hướng dẫn/chấm chuyên đề, đề cương NCS

Kê khai chấm bài thi các hoạt động đào tạo không qua phòng Khảo thí-ĐBCL (Sinh hoạt công dân, Bổ túc kiến thức, bài thu hoạch của khoa LLCT…)

Kê khai thanh toán/Chấm bài

- Kê khai coi thi hệ VLVH

- Các hoạt động coi thi không qua phòng Khảo thí-ĐBCL (Coi thi SHCD, AV đầu vào…)

Kê khai thanh toán/Coi thi

- Kê khai các nội dung làm thêm giờ hàng tháng, đột xuất

Kê khai thanh toán/Bảng tổng hợp làm thêm giờ

- Các hoạt động khác: Bảo vệ luận văn cao học, NCS, các hội đồng khoa học, soạn đề thi tốt nghiệp, ngân hàng đề thi, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, các hoạt động phục vụ đào tạo…

Kê khai thanh toán/Nội dung khác

 

Thông tin hỗ trợ:

Hỗ trợ đăng nhập (Ông Trần Hoàng Tâm, 38222357-225, DĐ: 0939106901);

Hướng dẫn sử dụng (Bà Huỳnh Thị Bích Thủy, 38222357 - 226, DĐ: 0908506575).

Tải phần mềm hỗ trợ từ xa (TeamViewr) tại đây