UEH
Thứ hai, ngày 09/01/2023

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ học phí đối với người học nhằm bình ổn giá, ổn định đới sống nhân dân; Xem thêm

Thứ ba, ngày 31/01/2023

Kính gửi: Các đơn vị bơm xạc bình chữa cháy. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm xạc bình chữa cháy các loại. Kính mời các công ty quan tâm cho báo giá theo số lượng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 29/12/2022

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc quy định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2023 đối với Hệ Sau đại học; Xem thêm

Thứ sáu, ngày 30/12/2022

Căn cứ Quyết định số 3797/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 09 tháng 12 năm 2022 và Quyết định số 3971/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Xem thêm

Thứ ba, ngày 20/12/2022

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá dịch vụ trang trí hoa nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023 Xem thêm

Thứ sáu, ngày 16/12/2022

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc dùng cho các cơ sở thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2023 Xem thêm

Thứ ba, ngày 31/01/2023

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc dùng cho các cơ sở của UEH Xem thêm

Thứ hai, ngày 12/12/2022

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 về việc hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, Trường thông báo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đối với viên chức, người lao động, giảng viên thỉnh giảng như sau: Xem thêm

Thứ năm, ngày 01/12/2022

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu vợt Tennis dùng cho công tác giảng dạy Xem thêm

Thứ ba, ngày 29/11/2022

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu mua và lắp đặt hệ thống camera cho Trường Công nghệ và Thiết kế tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương Xem thêm