UEH
Thứ tư, ngày 15/03/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số máy móc, thiết bị phòng làm việc cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ sáu, ngày 10/03/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu cần cấp “Bao rác màu không quai có in chữ” phục vụ KVCC các cơ sở thuộc UEH.. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 09/03/2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp xe đựng dụng thể thao. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị các xe đựng dụng cụ thể thao. Kính mời các công ty quan tâm cho báo giá theo kích thước và số lượng dưới đây Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số thiết bị phòng học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số thiết bị âm thanh phòng học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây. Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số thiết bị phòng học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ năm, ngày 23/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị một số máy móc, thiết bị phòng học cho UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chủng loại hàng hóa và đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ tư, ngày 08/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy thể thao cho Trung tâm Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại theo yêu cầu của UEH Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và mẫu mã theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ tư, ngày 08/02/2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới trang phục thể thao đứng lớp cho giảng viên của Trung tâm Giáo dục thể chất thuộc UEH. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây: Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về chất liệu và mẫu mã theo bảng dưới đây: Xem thêm

Thứ ba, ngày 31/01/2023

Kính gửi: Các đơn vị bơm xạc bình chữa cháy. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu bơm xạc bình chữa cháy các loại. Kính mời các công ty quan tâm cho báo giá theo số lượng dưới đây: Xem thêm