UEH

Thông báo đợt 79 năm 2022 về việc chào giá thuốc dùng cho các cơ sở UEH 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, ngày 16/12/2022

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá thuốc dùng cho các cơ sở thuộc UEH 6 tháng đầu năm 2023. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm.

Thời gian nhận: Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 23/12/2022

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 028.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

     Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh