UEH

Thông báo đợt 25 năm 2023 về việc chào giá dịch vụ bảo trì và thay thế vật tư linh kiện máy phát điện năm 2023

Thứ ba, ngày 23/05/2023

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá chào giá dịch vụ bảo trì và thay thế vật tư linh kiện máy phát điện 2023. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm.

Thời gian nhận: Từ ngày 24/5/2023 đến ngày 31/5/2023

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01  mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 028.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

     Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh