UEH

Thông báo đợt 60 năm 2023 về việc chào giá cung cấp dịch vụ rút hầm cầu

Thứ sáu, ngày 10/11/2023

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu rút hầm cầu tại Khách sạn 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các đơn vị cung cấp thiết bị quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

Thời gian nhận: Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 17/11/2023.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01  mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng A.009), Tel: 028.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

     Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh