UEH

Hình ảnh phòng Tài chính - Kế toán trong lễ vinh danh CBVC xuất sắc năm 2012

Thứ năm, ngày 18/04/2013

https://tckt.ueh.edu.vn/Upload/Thuvien/tckt_vinhdanh2012/index.htmlSáng ngày 16.4.2013, tại Hội trường A.103, Cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng của năm 2012.

Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn thi đua – khen thưởng của Trường năm 2012, Hội đồng thi đua khen thưởng UEH đã bình chọn được 10 CBVC tiêu biểu đại diện cho 3 khối giảng dạy, quản lý và phục vụ, và đây cũng là năm đầu tiên UEH tổ chức thực hiện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã trao các quyết định, biểu trưng và cúp cho 10 CBVC tiêu biểu năm 2012.

- Danh hiệu “Giảng viên của năm”: PGS.TS. Sử Đình Thành- Trưởng khoa TCC; PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Khoa QTKD và PGS.TS. Võ Văn Nhị - Trưởng khoa KT-KT.

- Danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm”: ThS. Bùi Quang Hùng – Trưởng phòng TC-KT; ThS. Nguyễn Thiện Duy – Giám đốc TT.DVKT và PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ – Viện trưởng Viện đào tạo SĐH.

- Danh hiệu “Nhân viên của năm”: Ông Vũ Minh Thoan – Phòng TC-HC; Bà Lý Thị Tuyết Loan – Phòng TC-HC và Ông Ninh Văn Phúc – Phòng QT-TB.

- Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm”: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Khoa QT-KD; GS.TS. Trần Ngọc Thơ – Trưởng khoa TCDN và PGS.TS. Sử Đình Thành – Trưởng khoa TCC.

Một số hình ảnh phòng Tài chính - Kế toán trong lễ vinh danh CBVC xuất sắc năm 2012