UEH

Hướng dẫn đăng nhập, sử dụng trang web để tra cứu thông tin thu nhập, thông tin nội bộ

Chủ nhật, ngày 30/10/2011

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB (PHIÊN BẢN MỚI)

BAN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

http://www.tckt.ueh.edu.vn

---------------------

 

I. Hướng dẫn cách lấy thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu)

1. Địa chỉ truy cập: http://www.tckt.ueh.edu.vn

2. Nhấp vào Đăng nhập (góc phải, phía trên trang web) để hiện ra phần đăng nhập vào tài khoản cá nhân:

 

    3. Chọn chức năng “Quên mật khẩu” để lấy lại thông tin đăng nhập;

4. Nhập thông  tin Email cá nhân (xem danh sách email) và nhập mã số yêu cầu;

5. Kiểm tra Email và kích hoạt thông tin nhận được gửi đến email;

6. Đối với GV-CBCC (trong trường và thỉnh giảng) chưa có thông tin đăng nhập (do chưa có thông tin email trong danh sách email do P.Tổ chức – Hành chính cung cấp, xem file đính kèm) , xin vui lòng nhấp vào đây và nhập thông tin theo mẫu để đăng ký lấy thông tin.

II. Hướng dẫn đổi mật khẩu và sử dụng trang web 1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân để tra cứu thu nhập, xem thông tin nội bộ:

2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu được cung cấp

 

 

3. Nhấp vào chữ “Đổi mật khẩu” ở phía trên, góc phải để đổi mật khẩu cá nhân (nếu muốn)

4. Chọn Thời gian và nhấp nút Xem để tra cứu thông tin thu nhập

 Lưu ý: Nhấp vào dấu “+”  ở đầu các dòng phiếu để xem chi tiết nội dung của phiếu

 

III. Hướng dẫn sữ dụng các chức năng, tiện ích của trang web

Chức năng

Nội dung cung cấp

Hướng dẫn truy cập

Tổ chức – Bộ máy

- Danh sách nhân sự, phân công bộ máy và mô tả chi tiết các công việc liên quan

- Vào menu “Giới thiệu-> Tổ chức – Bộ máy”

 

Tin tức

- Thông tin cung cấp từ UEH, Ban TCKHĐT

- Thông báo mời thầu, chào giá

- Vào menu “Tin tức”

 

Văn bản

- Các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán

- Các văn bản của UEH

- Vào menu “Văn bản”

 

Quy trình

- Hướng dẫn thực hiện các quy trinh nghiệp vụ (và các mẫu biểu liên quan)

 

Vào menu “Quy trình” và chọn các quy trình:

 - Hướng dẫn đăng nhập trang web, tra cứu thu nhập

 

- Quy trình lập dự toán ngân sách hoạt động năm

 

- Quy trình mua sách, báo, tạp chí thư viện

 

- Quy trình quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo

 

- Quy trình thu học phí, rút học phí

 

- Quy trình tạm ứng - Thanh toán

 

- Quy trình thanh toán tiền giảng/coi thi/chấm thi

 

- Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản

Tin nội bộ

- Các thông tin chỉ cung cấp nội bộ trong trường (Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, báo cáo thu chi…). Chỉ có GV, CBCC của trường mới có thể truy cập thông tin

- GV, CBCC của trường đăng nhập vào trang web theo tài khoản và mật khẩu cá nhân;

- Vào menu “Tin nội bộ”.

Tra cứu thu nhập

Cung cấp thông tin thu nhập cá nhân của từng GV, CBCC (tiền lương, TNTT, phụ cấp, phúc lợi, thuế TNCN…)

- GV, CBCC của trường đăng nhập vào trang web theo tài khoản và mật khẩu cá nhân;

- Vào menu “Tra cứu thu nhập”

Tra cứu học phí

Cung cấp thông tin về tình trạng học phí hiện hành của từng sinh viên các khóa, hệ.

- Vào menu “Tra cứu học phí”, chọn “Năm học hiện hành”. Tra cứu học phí theo các tiêu thức MSSV, họ, tên, lớp, hệ, khóa…

 

IV. Liên hệ, góp ý

Nhấp vào đây để xem kết quả xử lý các đăng ký thông tin đăng nhập trang web Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư

- Các thông tin góp ý, liên hệ hỗ trợ xin vui lòng sử dụng chức năng liên hệ góp ý của trang web (nhấp vào đây) hoặc gửi qua email dfi-contact@ueh.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư (phòng A009, cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu).

BAN TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ